Hakkımızda

 

Merkezin Amacı 


Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında araştırma yapmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanı 


Merkez, yönetmeliğinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

·  Üniversitenin imkânları çerçevesinde yayın yapmak,

·  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılâbının önemli şahsiyetleri üzerinde araştırmalar yapmak,

·  Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili kongre, seminer, panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

·  Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer çalışmalar yapan araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemektir.

Akademik Personel
Yukarı Çık